B i l i ş i m

İNSAN  KAYNAKLARI

Beguar Bilişim, kurumların en önemli değerlerinin “uzmanlaşmış insan gücü” olduğu bilincindedir. Gücünü uzmanlaşmış insan kaynağından aldığının bilincinde bir yönetim anlayışına sahiptir. Kariyer gelişimi, eğitim programları ve performans sistemleri ile desteklenen insan kaynağı politikamız bizim vazgeçilmez ilkelerimizdendir.

Beguar Bilişim, çalışanlarının mesleki ve kişisel gelişimini amaçlayan rekabetçi bir çalışma ortamı sunmaktadır. Beguar Bilişim çalışanları, beceri, bilgi ve deneyimleriyle şirket performansına katkıda bulunurlar. Şirket, çalışanlarına; bireysel, departman ve şirket hedeflerine yönelik olarak düzenlenmiş değerlendirme sistemiyle, bulundukları katkıya paralel ödeme yapar.

Herkese eşit ölçüde fırsat ve açık iletişim olanakları sağlayarak kontrollü bir rekabet ile çalışanların mesleki, kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek, Beguar Bilişim'in insan kaynakları politikasını belirler.

Ekip ruhu ve çalışma şartları başarının vazgeçilmezidir. Ekibimizin bir parçası olmak isterseniz; info@beguar.com adresine CV'nizi gönderiniz.