B i l i ş i mHürriyet 15 Ocak 2011 Yeni Ticaret Kanunu dijital Türkiye içinbir dönüm noktasıdır.

 Yeni Ticaret Kanunu’nun, partilerin uzlaşısıyla hızla kanunlaşması Türkiye Bilişim Sektörü açısından memnuniyetle karşılandı.

Kanun’un Bilgi ve İletişim Teknolojileri sektöründe ilk dönemde büyümeye yüzde 25’e yakın oranda katkıları olabileceğine belirten TÜBİSAD (Bilişim Sanayicileri Derneği), daha önemlisi iş süreçlerinin dijital ortama taşınmasını destekleyerek başta KOBİ’ler olmak üzere tüm şirketlerin rekabet güçlerinin artması açısından çok somut bir adım olduğunu vurguladı. TÜBİSAD, kanunun yasallaşması nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne, tüm siyasi partilere ve yasanın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. TÜBİSAD’ın konuyla ilgili değerlendirmeleri şöyle:

TÜBİSAD olarak, Kamu Yönetimi ve Ticaret işlemlerinde ekonomik gelişmelere uygun ve teknolojiyi teşvik eden Yeni Ticaret Kanunu’nun yasalaşmasından büyük bir mutluluk duyuyoruz. TÜBİSAD olarak öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne, tüm siyasi partilerimize ve yasanın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.

İŞ YAPMA ŞEKLİ BAŞTAN İNŞA EDİLECEK

Türkiye’de iş yapma şeklini baştan inşa edecek olan Yeni Ticaret Kanunu,  Bilişim Sektörü’nün yanı sıra iş hayatına getirdiği yeniliklerle pek çok değişikliği de beraberinde getiriyor.  Tüm ticari işlemlerin dijital ortamda yapılmasına olanak sağlayan kanun e-devlet, e-toplum hedeflerine büyük katkılar yaparak Bilişim Sektörü’nün büyümesi açısından atılmış en somut adımdır.  Yeni Türkiye Ticaret Kanunu gelecekte Dijital Türkiye’nin oluşturulması için çok önemli bir dönüm noktasıdır. 

Bilgi açısından en zengin olduğumuz bir dönemde küresel ekonominin ani değişimlere açık olduğu ve sınırlarının olmadığı bir dünyada yaşıyoruz. Türkiye’nin ve Türk şirketlerinin Dünya ekonomisi ile entegre olması, piyasalarda güvenilir bir aktör olması için şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri üzerine kurulu olan yeni Türk Ticaret Kanunu’nun yasalaşmasıyla toplumun tüm paydaşlarının bilgiye erişebilirliği ve çıkarlarının korunması da sağlanacaktır.

Yeni Türk Ticaret Kanununun, iş hayatının gerekleri dikkate alınarak, yönetim kurullarının, genel kurulların elektronik ortamda yapılmasına imkan tanıması, her sermaye ortaklığı açısından, şeffaflık başlığı altında web sitesi kurma zorunluluğu getirmesi, teşebbüslerin yazışma, ihbar, ihtar, fatura, teyit mektubu gibi yazışmalarını elektronik yolla yapmalarını sağlaması, Bilişim Sektörünün gelişimi ve Dijital Türkiye dönüşümü açısından reform niteliğindedir. 

SEKTÖRÜN BÜYÜMESİNE YÜZDE 25 KATKI YAPACAK

Tüm bunlar yeni Türk Ticaret Kanunu’nun getirdiği önemli değişikliklerden sadece birkaçıdır. TÜBİSAD şirketlerin, iş süreçlerini elektronik ortama taşımalarının verimlilik, sürdürülebilir büyüme ve rekabetçi şirketler yaratma açısından büyük önem taşıdığını düşünmektedir. Bu çerçevede, TÜBİSAD, yeni Ticaret Kanunu’nun ilk dönemde,  Türkiye Bilişim Sektörü’nün büyümesine yüzde 25’e varan oranlarda katkı yapmasını bekliyor. Daha önemlisi,  Yeni Ticaret Kanunu, iş süreçlerinin elektronik ortama taşınmasını destekleyerek başta KOBİ’ler olmak üzere tüm şirketlerin rekabet güçlerinin artmasına, dolayısıyla Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlayacaktır. TÜBİSAD’ın geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği ve Türkiye’de KOBİ’lerin Bilgi Teknolojileri kullanımlarını artırmak üzere yola çıktığı Gelecek İçin Bilişim KOBİ e-Dönüşüm araştırması sonuçları da bize önemli ipuçları vermektedir: 

-Türkiye genelinde KOBİ’lerin yüzde 59’unun kullandıkları bir e-posta adresi yok
-KOBİ’lerin yüzde 68’i e-ticaret yapmayı planlamıyor…
-KOBİ’lerin Yüzde 75’inin ise web sitesi yok… 
-KOBİ’lerde ihtiyaca rağmen teknolojiyi kullanmayı bilmeyenlerin orun yüzde 30Bugün istihdamın yüzde 77’isini yaratan KOBİ’lerin katma değere katkısı yüzde 29 düzeyinde kalmaktadır.  Yukarıdaki tablo da KOBİ’lerin Bilişimi, Dijital teknolojileri kullanmamasının bunda büyük role sahip olduğu görülmektedir.  Yeni Ticaret Kanunu ile birlikte doğru yönlendirme ve danışmanlık desteklerinin gerçekleştirilmesi halinde, KOBİ’lerin iş yapışı yeniden biçimlenecek; verimlilik ve büyümelerine katkı sağlanacaktır.